CHEF D’ÉTAT MAGG. LA DÉFENSE

Chef de l’Etat Maj. défense, 9 ^ gr. 20×30 cm
57b02 Chef de l’Etat Maj. défense, 8 ^ gr. 30×45 cm
57b03 Chef de l’Etat Maj. défense, 7 ^ gr. 35×52 cm
57b04 Chef de l’Etat Maj. défense, 6 ^ gr. 55×80 centimètres
57b05 Chef de l’Etat Maj. défense, 5 ^ gr. 80×120 centimètres
57b06 Chef de l’Etat Maj. défense, 4 ^ gr. 120×180 centimètres
57b07 Chef de l’Etat Maj. défense, 3 ^ gr. 200 x 300 cm

Catégories : ,