CAPITÁN DE BUQUE

Capitán de buque, 9 ^ gr. 20×30 cm
57b72 Capitán de barco, 8 ^ gr. 30×45 cm
57b73 Capitán de barco, 7 ^ gr. 35×52 cm
57b74 Capitán de barco, 6 ° gr. 55×80 cm
57b75 Capitán de barco, 5º gr. 80×120 cm
57b76 Capitán de barco, 4º gr. 120×180 cm
57b77 Capitán de barco, 3 ^ gr. 200×300 cm

Categorías: ,